Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΜΙΝΩΑΣ 96, 19100,
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2296081875
FAX: 2296081875
e-mail: triatr@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.triatrita.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού Εργασίες κατεδάφισης Επιχρίσεις κονιαμάτων Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Εργασίες κατασκευής στεγών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων Υπηρεσίες μηχανικών Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Εργασίες μόνωσης Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 28250000 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
4 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
5 46121200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές  
6 46121300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
7 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
8 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
9 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
10 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
11 43291100 Εργασίες μόνωσης  
12 27909000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
13 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
14 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
15 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών  
16 25290000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων  
17 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
18 28251300 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου  
19 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
20 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
21 27120000 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
22 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
23 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
24 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
25 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
26 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
27 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
28 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
29 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
30 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
31 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
32 46760000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  
33 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
34 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121