Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση: Λ.ΝΑΤΟ 100, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105595000
FAX: 2105596211
e-mail: info@bitros.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bitrossteel.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46721000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων check
2 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
3 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
4 24201000 Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα  
5 24100000 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων  
6 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
7 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
8 24320000 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121