Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Διακριτικός τίτλος: MELCO OIL
Διεύθυνση: ΚΑΣΤΟΡΟΣ 59 & ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105538039,2104586000,2104586081
FAX: 2105577525
e-mail: antonk@melcopetroleum.gr
Ιστοσελίδα: http://www.melcopetroleum.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46711311 Χονδρικό εμπόριο πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστων 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46711311 Χονδρικό εμπόριο πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστων check
2 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121