Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
Διακριτικός τίτλος: H.E.C.
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104290280
FAX: 2104290286
e-mail: info@hec.gr
Ιστοσελίδα: www.hec.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 46691108 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 52221903 Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
3 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων  
5 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 52221903 Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων  
7 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
8 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
9 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
10 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
11 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
12 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
13 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
14 46691108 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών  
15 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121