Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διακριτικός τίτλος: UNITRACK Α.Ε.Ε.
Διεύθυνση: 18ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ., 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105570535
FAX: 2105570531
e-mail: unitrack@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.unitrack.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46631005 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών 33122400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών 46611110 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών, δασοκομικών, πτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α. 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής 46631004 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων αποξεστών δρόμων, ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων 46631006 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης 46631007 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων συμπιεστών και οδοστρωτήρων 46631008 Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών 46631010 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως 46631014 Χονδρικό εμπόριο μπουλντόζων και πλάγιων μπουλντόζων, αυτοκινούμενων 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 46691306 Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα 46691307 Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών 46691506 Χονδρικό εμπόριο άλλων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 46691511 Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) 46691513 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση 46691514 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, άλλων ζευγών γεννήτριας, ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών 46691539 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικών 46691540 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικών 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691908 Χονδρικό εμπόριο άλλων συμπιεστών 46691942 Χονδρικό εμπόριο μερών αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, απορροφητήρων 46691944 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46631005 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών check
2 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
3 33122400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  
4 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
5 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
6 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
7 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
8 46691908 Χονδρικό εμπόριο άλλων συμπιεστών  
9 46691506 Χονδρικό εμπόριο άλλων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης  
10 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
11 46631004 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων αποξεστών δρόμων, ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων  
12 46631006 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης  
13 46631007 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων συμπιεστών και οδοστρωτήρων  
14 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος  
15 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  
16 46691511 Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)  
17 46611110 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών, δασοκομικών, πτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.  
18 46691513 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  
19 46691514 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, άλλων ζευγών γεννήτριας, ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών  
20 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών  
21 46691306 Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα  
22 46691539 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικών  
23 46691540 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικών  
24 46631008 Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες  
25 46691942 Χονδρικό εμπόριο μερών αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, απορροφητήρων  
26 46691944 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
27 46691307 Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών  
28 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών  
29 46631010 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  
30 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
31 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως  
32 46631014 Χονδρικό εμπόριο μπουλντόζων και πλάγιων μπουλντόζων, αυτοκινούμενων  
33 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121