Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Swiss Approval Technische Bewertung ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Διεύθυνση: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, 19200,
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105562130
FAX: 2105565155
e-mail: info@swissapproval.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/tuvrheinland
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 47780000 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 71201000 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 71201301 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων οχημάτων 71201303 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών 71201304 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών 71201901 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική 72192905 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού 72192907 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας check
2 47780000 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
3 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
4 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
5 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
6 71201301 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων οχημάτων  
7 71201303 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών  
8 71201304 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών  
9 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 71201901 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων  
11 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου  
12 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
13 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική  
14 72192905 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων  
15 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού  
16 72192907 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών  
17 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών  
18 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  
19 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
20 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
21 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
22 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
23 71201000 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
24 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121