Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΩΤΟ, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105559791
FAX: 2105559793
e-mail: financial@kataskevastiki.gr;info@kataskevastiki.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 25112100 Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα 25112200 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα 25119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο check
2 25119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
3 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
4 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
5 25112100 Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα  
6 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
7 25112200 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119