Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ
Διεύθυνση: ΣΩΤΗΡΟΣ 13, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104113208
FAX: 2104133530
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/ioniankalk
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά Χονδρικό εμπόριο μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, ορυκτά μαλλιά και αντικείμενα θερμο/ηχομονωτικών υλικών Χονδρικό εμπόριο κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων κυανίδιων, κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων, πυριτικών αλάτων, βορικών αλάτων, υπερβορικών αλάτων και άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συνθετικών ινών Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών Χονδρικό εμπόριο σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 08112000 Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου
2 46121303 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.  
3 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
4 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
5 46121319 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συνθετικών ινών  
6 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
7 23991000 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.  
8 23201300 Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.  
9 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
10 46751234 Χονδρικό εμπόριο κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων κυανίδιων, κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων, πυριτικών αλάτων, βορικών αλάτων, υπερβορικών αλάτων και άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων  
11 46761916 Χονδρικό εμπόριο μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, ορυκτά μαλλιά και αντικείμενα θερμο/ηχομονωτικών υλικών  
12 46751258 Χονδρικό εμπόριο σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA