Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: A.T.L.
Διεύθυνση: ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 22, 18540,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107258288
FAX: 2107258211
e-mail: apkioe@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.atlog.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46391200 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 46391200 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού  
3 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού  
4 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
5 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
6 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
7 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
8 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
9 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
10 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119