Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 29, 16673,
Δήμος: ΒΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109944909
FAX: 2109958977
e-mail: info@kedrossa.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kedrossa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 47423000 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47545000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 79120000 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων 58121000 Έκδοση καταλόγων τηλεφωνικών, ταχυδρομικών διευθύνσεων και κάθε είδους σε έντυπη μορφή ή σε άλλους φυσικούς φορείς 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 58141000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής check
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 79120000 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
4 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
5 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων  
6 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων  
7 58141000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
8 58121000 Έκδοση καταλόγων τηλεφωνικών, ταχυδρομικών διευθύνσεων και κάθε είδους σε έντυπη μορφή ή σε άλλους φυσικούς φορείς  
9 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων  
10 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
12 47545000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
13 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
14 47423000 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
15 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου  
16 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
17 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
18 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
19 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
20 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
21 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
22 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
23 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων  
24 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
25 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
26 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
27 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
28 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121