Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ-ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, 19600,
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105555625
FAX: 2105555625
e-mail: abmavromatis@otenet.gr;info@mavromatisparts.gr
Ιστοσελίδα: http://www.mavromatisparts.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων check
2 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
3 45191000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
4 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
5 46721400 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές  
6 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  
7 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121