Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Διεύθυνση: ΚΡΗΤΗΣ 6, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 2104413652
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 46731610 Χονδρικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών check
2 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
3 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
4 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
5 46731610 Χονδρικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119