Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: COMPASS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Διακριτικός τίτλος: COMPASS L.T.D.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ.ΦΡΕΑΤΙΔΟΣ 39, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104530670
FAX: 2104530670
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
3 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
4 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
5 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
6 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119