Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: INDUSTRIAL DEVELOPMENT L.T.D.
Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 32, 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104820054, 2104810582
FAX: 2104820054
e-mail: info@ban.gr
Ιστοσελίδα: www.ban.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων, για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές αναλύσεις Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονόμων Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων, για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης check
2 33131101 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας  
3 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
4 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
5 46691535 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονόμων  
6 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις  
7 46691905 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές αναλύσεις  
8 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων  
9 46692011 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων  
10 45311236 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων, για αυτοκίνητα  
11 45401021 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων, για μοτοσικλέτες  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121