Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: P.C.M. LTD
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 108, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104118158
FAX: 2104130111
e-mail: pcm@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/psm
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 33121601 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ 33121602 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών 33121603 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου check
2 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
3 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
4 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
5 33121601 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ  
6 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
7 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
8 33121602 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
9 33121603 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών  
10 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων  
11 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121