Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MARATHON HELLAS
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104181241
FAX: 2104519977
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
4 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
5 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων  
6 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
7 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
8 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
9 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
10 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
11 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
12 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121