Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΡΦΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ
Διεύθυνση: ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104831708
FAX: 2104833007
e-mail: info@agrohoum.gr;lioudakis@agrohoum.gr
Ιστοσελίδα: www.agrohoum.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751112 Χονδρικό εμπόριο τύρφης, εκτός αυτής σε μπρικέτες 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) 46221003 Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 46611101 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46611113 Χονδρικό εμπόριο εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, για αγροτικoύς και δασικούς ελκυστήρες 46611116 Χονδρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 46611117 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ελκυστήρων 46611120 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης 46611125 Χονδρικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση ελκυστήρων) π.δ.κ.α. 46691939 Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751112 Χονδρικό εμπόριο τύρφης, εκτός αυτής σε μπρικέτες check
2 46611101 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων  
3 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
4 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
5 46611113 Χονδρικό εμπόριο εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, για αγροτικoύς και δασικούς ελκυστήρες  
6 46221003 Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών  
7 46691939 Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης  
8 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
9 46611116 Χονδρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
10 46611117 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ελκυστήρων  
11 46611120 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης  
12 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)  
13 46611125 Χονδρικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση ελκυστήρων) π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119