Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΕ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104095007 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
FAX: 2104095010
e-mail: d.aliberti@spanopoulos-group.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38114100 Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 39001401 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 42912002 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 43121102 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 43221106 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων) 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43221201 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών 43291104 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291105 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών 43321002 Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων 43321003 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 43321005 Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 43332102 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43342001 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 43391101 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα 43391102 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων 43391103 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 43994001 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 43994003 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 43995002 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών 46691108 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων 46691117 Χονδρικό εμπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθμείων και παρόμοιων σκαφών, ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών 46691123 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό 46691124 Χονδρικό εμπόριο πλοίων - ψυγείων 46691126 Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκών και προωθητικών πλοίων 46691130 Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων 46691131 Χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411202 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα 49411503 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 50202200 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα 50202201 Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων 50301000 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ). 52221103 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική 74202903 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές check
2 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
5 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
6 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
7 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων  
8 43995002 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια  
9 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού  
10 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
11 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ  
12 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
13 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
14 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
15 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
16 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
17 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου  
19 43121102 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων  
20 39001401 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων  
21 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)  
22 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
23 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
24 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια  
25 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
26 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
27 43391102 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων  
28 43391101 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα  
29 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
30 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών  
31 43321002 Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων  
32 43221201 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης  
33 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)  
34 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
35 43391103 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα  
36 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων  
37 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
38 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
39 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο  
40 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
41 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
42 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
43 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών  
44 43994001 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος  
45 43332102 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου  
46 43321003 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου  
47 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων  
48 43342001 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ  
49 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
50 43291104 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
51 43291105 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
52 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων  
53 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
54 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες  
55 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
56 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
57 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια  
58 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
59 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
60 43321005 Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα  
61 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
62 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης  
63 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης  
64 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών  
65 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων  
66 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες  
67 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους  
68 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
69 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
70 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
71 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών  
72 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
73 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)  
74 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
75 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
76 43994003 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα  
77 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών  
78 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος  
79 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
80 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
81 49411202 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
82 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
83 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
84 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
85 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
86 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
87 43221106 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)  
88 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
89 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
90 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
91 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
92 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών  
93 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
94 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης  
95 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
96 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
97 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
98 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
99 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
100 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
101 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική  
102 50202201 Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων  
103 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
104 50301000 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
105 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
106 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα  
107 49411503 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη  
108 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
109 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
110 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
111 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
112 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
113 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
114 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
115 50202200 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα  
116 52221103 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο  
117 38114100 Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση  
118 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
119 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
120 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  
121 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης  
122 74202903 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης  
123 42912002 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους  
124 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών  
125 46691108 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών  
126 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων  
127 46691117 Χονδρικό εμπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθμείων και παρόμοιων σκαφών, ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών  
128 46691123 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό  
129 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
130 46691124 Χονδρικό εμπόριο πλοίων - ψυγείων  
131 46691126 Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκών και προωθητικών πλοίων  
132 46691130 Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων  
133 46691131 Χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση  
134 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121