Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΥΡΩΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104220048
FAX: 2104118383
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
4 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
5 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
6 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
7 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
8 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
9 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
10 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA