Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Πίνδου 1-3 & Λεωφ.Ποσειδώνος 17, 18344,
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104135450
FAX: 2104117902
e-mail: charalambidis.lefteris@wartsila.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/vartsila
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 27116100 Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες 27119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 27119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 28119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 28119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 28152200 Κατασκευή αξόνων μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλων (μανιβέλων) 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 46141316 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46141322 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 46691122 Χονδρικό εμπόριο ντιζελοηλεκτρικών μηχανών 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691548 Χονδρικό εμπόριο μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 46141316 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
4 46141322 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων  
5 27119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
6 27119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
7 28119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων  
8 28119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων  
9 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
10 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
11 28152200 Κατασκευή αξόνων μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλων (μανιβέλων)  
12 27116100 Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες  
13 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
14 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
15 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
16 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
17 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
18 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
19 46691548 Χονδρικό εμπόριο μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες  
20 46691122 Χονδρικό εμπόριο ντιζελοηλεκτρικών μηχανών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121