Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΗ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο.Ε.
Διεύθυνση: 18ο ΧΛΝ.Ε.Ο.Α.Κ., 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105570933
FAX: 2105550934
e-mail: kalliris@gmail.com
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων check
2 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
3 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
4 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
5 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
6 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
7 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
8 46611112 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη  
9 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119