Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: BEAINGS CENTER
Διεύθυνση: ΥΜΗΤΟΥ 5, 18540,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104117945
FAX: 2104115534
e-mail: nigdelis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/nigdelis
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο ένσφαιρων τριβέων και κυλινδροτριβέων Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών Λιανικό εμπόριο πορπών και πλαισίων με πόρπες, που περιλαμβάνουν κλειδαριές, μερών τους και χωριστών κλειδιών Χονδρικό εμπόριο άλλων αξόνων μετάδοσης της κίνησης Χονδρικό εμπόριο οδοντωτών τροχών και συστημάτων οδοντωτών τροχών, ένσφαιρων κοχλιωτών αξόνων, κιβωτίων ταχυτήτων και άλλων διατάξεων αλλαγής ταχύτητας Χονδρικό εμπόριο μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα και χάλκινων ελατηρίων Λιανικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο κοχλιωτών και μη κοχλιωτών μεταλλικών συνδετήρων Λιανικό εμπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιομηχανικών ειδών Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παράθυρου, οροφής ή στέγης Χονδρικό εμπόριο ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό Χονδρικό εμπόριο παρεμβυσμάτων από μεταλλικά ελάσματα, όχι για οχήματα Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για πριόνια κάθε είδους Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο αρθρωτών σιδηρών αλυσίδων και μερών τους, εκτός αυτών για τροχοφόρα Χονδρικό εμπόριο μερών τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691207 Χονδρικό εμπόριο ένσφαιρων τριβέων και κυλινδροτριβέων
2 47524703 Λιανικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
3 47524106 Λιανικό εμπόριο ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα και χάλκινων ελατηρίων  
4 47524108 Λιανικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών  
5 47524109 Λιανικό εμπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιομηχανικών ειδών  
6 47524110 Λιανικό εμπόριο κοχλιωτών και μη κοχλιωτών μεταλλικών συνδετήρων  
7 47524114 Λιανικό εμπόριο πορπών και πλαισίων με πόρπες, που περιλαμβάνουν κλειδαριές, μερών τους και χωριστών κλειδιών  
8 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
9 46691202 Χονδρικό εμπόριο άλλων αξόνων μετάδοσης της κίνησης  
10 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
11 46691910 Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παράθυρου, οροφής ή στέγης  
12 46691915 Χονδρικό εμπόριο αρθρωτών σιδηρών αλυσίδων και μερών τους, εκτός αυτών για τροχοφόρα  
13 46691209 Χονδρικό εμπόριο ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό  
14 46691212 Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για πριόνια κάθε είδους  
15 46711309 Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
16 46691953 Χονδρικό εμπόριο μερών τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης  
17 46691955 Χονδρικό εμπόριο μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους  
18 46691903 Χονδρικό εμπόριο οδοντωτών τροχών και συστημάτων οδοντωτών τροχών, ένσφαιρων κοχλιωτών αξόνων, κιβωτίων ταχυτήτων και άλλων διατάξεων αλλαγής ταχύτητας  
19 46691214 Χονδρικό εμπόριο παρεμβυσμάτων από μεταλλικά ελάσματα, όχι για οχήματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA