Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LINK-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: LINK Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 47, 12242,
Δήμος: ΑΙΓΑΛΕΩ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 210 9411311-313
FAX: 2109411332
e-mail: info@linksa.gr
Ιστοσελίδα: http://www.linksa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42222100 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών 08990000 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 26514300 Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής 26514400 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42222100 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών check
2 08990000 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
4 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
5 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
6 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών  
7 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
8 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
9 26514400 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
10 26514300 Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής  
11 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
12 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
13 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  
14 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
15 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
16 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121