Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ
Διεύθυνση: ΦΩΚΑΙΑΣ & ΑΙΓΙΝΗΣ & ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, 18547, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104830900
FAX: 2104815900
e-mail: asgeorgopoulos@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.afoigeorgopouloi.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης check
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
4 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
5 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
6 47524928 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.  
7 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
8 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
9 47524933 Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών  
10 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
11 47524973 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό  
12 47524974 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα  
13 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
14 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
15 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
16 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
17 46731622 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών  
18 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121