Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CORAL GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: CORAL GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.Υ.
Διεύθυνση: ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΛΛ. ΔΙΥΛ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108094352
FAX: 2108094350
e-mail: Hellas-LPG-Customerservice@ceg.gr
Ιστοσελίδα: http://www.coralgas.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46710000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 47308100 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων check
2 47308100 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα  
3 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων  
4 46710000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121