Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MAN ENERGY SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 89 & ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4, 18538,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104587900, 2104587923, 2104295118
FAX: 2104290723
e-mail: PrimeServ-PIR@man-es.com
Ιστοσελίδα: https://www.man-es.com/global/greece
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 46691122 Χονδρικό εμπόριο ντιζελοηλεκτρικών μηχανών 29329200 Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α. 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους check
2 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
3 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
4 29329200 Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.  
5 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
6 46691122 Χονδρικό εμπόριο ντιζελοηλεκτρικών μηχανών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121