Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ
Διεύθυνση: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104174392
FAX: 2103262427
e-mail: marketingandpublicrelations@alpha.gr
Ιστοσελίδα: www.alpha.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών 64920000 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών
2 64920000 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες  
3 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
4 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA