Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SOL HELLAS A.E.
Διακριτικός τίτλος: SOL HELLAS S.A.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105582700, 2105582723, 2105582786(ΔΙΚΗΓ)
FAX: 2105579630,2105720444,21055700
e-mail: nasia.kanakopoulou@solgroup.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/airliquide
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 20111102 Παραγωγή οξυγόνου 20111100 Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου 20111200 Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων 28292201 Κατασκευή πυροσβεστήρων 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 35210000 Παραγωγή φυσικού αερίου 43222001 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία) 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 20111102 Παραγωγή οξυγόνου check
2 43222001 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)  
3 28292201 Κατασκευή πυροσβεστήρων  
4 20111200 Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων  
5 20111100 Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου  
6 35210000 Παραγωγή φυσικού αερίου  
7 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού  
8 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
9 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121