Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΑΒΑ ΑΕ
Διακριτικός τίτλος: TECHNAVA S.A.
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6-8, 17564,
Δήμος: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104113916
FAX: 2104122450
e-mail: t.giannopoulos@technava.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/texnava
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46140000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 25291101 Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση 25301100 Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού 25301200 Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 28111200 Κατασκευή κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλων κινητήρων 28111300 Κατασκευή άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση 28132100 Κατασκευή αντλιών κενού 28251200 Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 28253000 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30121000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 30129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 33201102 Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη πυρηνικά εργοστάσια 33201103 Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 46460000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 46691123 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46140000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών check
2 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
3 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
5 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
6 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
7 30129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
8 28111300 Κατασκευή άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  
9 28132100 Κατασκευή αντλιών κενού  
10 25301100 Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού  
11 25301200 Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού  
12 28111200 Κατασκευή κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλων κινητήρων  
13 28251200 Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων  
14 28253000 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας  
15 25291101 Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση  
16 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
17 30121000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
18 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
19 33201102 Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη πυρηνικά εργοστάσια  
20 33201103 Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών  
21 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
22 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων  
23 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
24 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
25 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
26 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
27 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  
28 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
29 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  
30 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
31 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  
32 46691123 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό  
33 46460000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων  
34 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121