Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: STEEL CENTER S.A.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105580291,2105560291
FAX: 2105579513
e-mail: info@steelcenter.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/xalyva
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 24101200 Παραγωγή σιδηροκραμάτων 24102200 Παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα 24321000 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm 24322000 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600 mm 25501101 Υπηρεσίες ψυχρής διέλασης ή έλασης μετάλλων γενικά 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 46771017 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές check
2 24322000 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600 mm  
3 24321000 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm  
4 24102200 Παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα  
5 24101200 Παραγωγή σιδηροκραμάτων  
6 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
7 25501101 Υπηρεσίες ψυχρής διέλασης ή έλασης μετάλλων γενικά  
8 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
9 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου  
10 46771017 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119