Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: OLYMPIC MARINE S.A.
Διεύθυνση: ΠΑΝΟΡΜΟΣ, 19500,
Δήμος: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2292063700
FAX: 2292963779
e-mail: info@olympicmarine.gr
Ιστοσελίδα: www.olympicmarine.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατων βαρκών και κανό Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ). Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Ξυλουργικές εργασίες Επιχρίσεις κονιαμάτων Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. Εργασίες μόνωσης Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 30120000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
4 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
5 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
6 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
7 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
8 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
9 43291100 Εργασίες μόνωσης  
10 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων  
11 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
13 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
15 42992100 Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα  
16 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
17 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών  
18 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
19 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
20 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
21 30121900 Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατων βαρκών και κανό  
22 30121100 Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα  
23 30121200 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό  
24 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
25 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
26 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121