Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Β.Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 95, 18538,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104584172
FAX: 2104290485
e-mail: evek-sa@outlook.com
Ιστοσελίδα: http://www.evek-sa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 01231201 Καλλιέργεια λεμονιών 01231302 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών 01231401 Καλλιέργεια μανταρινιών 47891000 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 87901000 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων check
2 87901000 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος  
3 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
4 01231201 Καλλιέργεια λεμονιών  
5 01231401 Καλλιέργεια μανταρινιών  
6 01231302 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών  
7 47891000 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
8 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
9 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
10 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
11 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121