Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
Διεύθυνση: 20ον χλμ Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου, 19200,
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103237811-2105517400
FAX: 2103301967
e-mail: cioannou@halyvourgiki.com
Ιστοσελίδα: http://www.halyvourgiki.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων Παραγωγή θερμικά κατεργασμένων δοκών και ράβδων από χάλυβα Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Χονδρικό εμπόριο σιδήρου μπετόν Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 24100000 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων check
2 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
3 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
4 46121200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές  
5 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 24321000 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm  
7 24104000 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  
8 23511100 Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)  
9 24106000 Παραγωγή θερμικά κατεργασμένων δοκών και ράβδων από χάλυβα  
10 46721328 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου μπετόν  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121