Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 10 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 10 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 10 από 10 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 EUROSCRAP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 GOLD PEOPLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 GV AUTO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Autogreengr@gmail.com
4 SALTWATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.saltwater-yachts.com
5 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 Ε.ΡΑΜΜΟΥ - Π.ΡΑΜΜΟΥ Ο.Ε.
7 Κ & Α ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dalakoglou.gr
9 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10 ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA