Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 EUROSCRAP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 GV AUTO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://www.gvautotrade.gr
3 SALTWATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.saltwater-yachts.com
4 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 Ε.ΡΑΜΜΟΥ - Π.ΡΑΜΜΟΥ Ο.Ε.
6 Κ & Α ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dalakoglou.gr
8 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9 ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119