Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 EUROSCRAP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 GV AUTO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://www.gvautotrade.gr
3 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 Ε.ΡΑΜΜΟΥ - Π.ΡΑΜΜΟΥ Ο.Ε.
5 Κ & Α ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dalakoglou.gr
7 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8 ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121