Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 7 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 7 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 7 από 7 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 EUROSCRAP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 GV AUTO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://www.gvautotrade.gr
3 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 Κ & Α ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dalakoglou.gr
6 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7 ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121