Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 4 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 4 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 4 από 4 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες καταμετρητή αθλητικών επιδόσεων (χρονομέτρη κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 MY ATHLETE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 POOL SPORT INSTALLATIONS Ι.Κ.Ε. http://www.poolsport-inst.gr
3 POOL SPORTS FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.poolsport-facil.gr
4 RED ACADEMY Ι.Κ.Ε. www.redacademy.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119