Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2 ALTUS GROUP Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
3 ANDI ΕΛΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 DESCO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.descoitalia.gr/
5 PGP OFFICE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε http://www.pgpoffice.gr/
6 PRIMETECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ https://primetech.gr
7 ROBOTAKIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.robotakia.gr/
8 ROBOTONIO ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
9 THE SHARP COOK Ι.Κ.Ε.
10 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
11 ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/apopsi
12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.iek-axia.gr
13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - BIRDS - TASEIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΜΑΡΕΝΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.pcci.gr/evep/marentis
15 Σ. ΜΙΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
16 ΣΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.ssmart.gr
17 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗΣ ΙΚΕ
18 ΤΑΦ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119