Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 50 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 50 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 50 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
2 B.T.L. TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 COMPASS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
4 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
5 DAN SHIPPING ΙΚΕ https://www.danshipping.gr/
6 DOMINUS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
7 EUROFRIGO XIDUS LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ http://www.eurofrigo-ae.eu
8 INTERMOVE ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 INTRALINK LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ http://www.intralinklogistics.gr
10 LAST MILE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 MEDITERRANEAN CARGO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 METRON LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13 NEON ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 REISSWOLF GREECE IKE
15 SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία
16 STANFOOD ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Ε.
17 SYNERGY IN SUPPLY CHAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ http://www.synergy-logistics.gr
18 TRANSCOMBI EXPRESS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. http://www.trancombigroup.com
19 UNIKS FACILITIES MON. Ι.Κ.Ε.
20 UNION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.unionlogistics.gr
21 WEST GATE LOGISTICS Α.Ε.
22 X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.x-trans.gr
23 XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 Α.Α. DYNAMIC TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
25 ΑΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.amesae.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119