Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 48 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 48 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 48 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
2 B.T.L. TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 COMPASS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
4 CONTLIFT (ΚΟΝΤΛΙΦΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ
5 DAN SHIPPING ΙΚΕ
6 DOMINUS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
7 EUROFRIGO XIDUS LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ http://www.eurofrigo-ae.eu
8 INTERMOVE ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 INTRALINK LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ http://www.intralinklogistics.gr
10 LAST MILE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 LOGICARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.logi-cargo-ike.eu
12 MEDITERRANEAN CARGO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 METRON LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
14 NEON ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 REISSWOLF GREECE IKE
16 STANFOOD ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Ε.
17 SYNERGY IN SUPPLY CHAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ http://www.synergy-logistics.gr
18 TRANSCOMBI EXPRESS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. http://www.trancombigroup.com
19 UNIKS FACILITIES MON. Ι.Κ.Ε.
20 UNION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.unionlogistics.gr
21 X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.x-trans.gr
22 XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23 Α.Α. DYNAMIC TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
24 ΑΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.amesae.gr
25 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ http://www.kritikos-sm.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119