Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 15 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 15 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 15 από 15 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ABLE FACILITIES MANAGEMENT Ε.Ε.
2 BUZZ BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 C.D.M ALL BUSINESS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cdmallbusiness.gr
4 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
5 HELLAS JOBS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://hellas-jobs.gr
6 INTERNATIONAL SHIPS REGISTRY OF GUINEA-BISSAU Α.Ε. https://gbisr.com/
7 LISCR HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών επί Ναυτιλιακών Θεμάτων και Εταιρειών http://www.pcci.gr/evep/liscr
8 PEPCO GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://gr.pepco.eu/
9 REGATTA PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.regattaplus.com
10 SIRIUS WORKSPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.siriusworkspace.gr
11 VEROF I.K.E. https://isfinstat.blogspot.com/
12 Β ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://vgroupaelionaitheira.com/cms
13 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.perme.gr
15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121