Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 BARONS HOLDINGS Ι.Κ.Ε.
2 ORIK MANAGEMENΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.orikmanagement.com/
3 ΑΛΜΑΚΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.perme.gr
7 ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8 ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΗΠΟΓΕΩΡΓΙΚΗ Ε.Ε.
webΕΒΕΠ 1.0.2.119