Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 51 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 51 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 51 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες φύλαξης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.G.R. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
2 A.S. FOOD AGENCIES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 ALPHA ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 DK HELLAS SECURITY Single Member Private Company Ι.Κ.Ε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
5 FALCON SECURITY NEW GENERATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6 FAST SOLUTION & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7 FBIS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
8 FLOATING SUITES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
9 FORTIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΕ
10 G.L.S. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.gls.fid.gr
11 HARRIS SECURITY Ε.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
12 KAS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 MAGNA FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
14 MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15 POINT CORP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.
16 PSS ESCAPE ALARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E.E.
17 QUALITY PRODUCTION SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
18 RED MEAT PACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
19 ROYAL GUARD SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 S1 SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. https://www.s1.fid.gr
21 SACOTAE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
22 SAFETY SOLUTIONS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.facebook.com/Safety-Solutions-Security-%CE%99%CE%9A%CE%95-261346735749079/?ref=pages_you
23 SEABNB Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
24 SPDL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
25 STATUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119