Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 16 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 16 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 16 από 16 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 F.P. FACILITY MANAGEMENT Ε.Ε.
2 F.P. MANAGEMENT AND RECRUDING Ε.Ε.
3 F.P. R. AND M PERSONAL Ε.Ε.
4 FMF GROUP FACILITY MANAGEMENT Ε.Ε.
5 FORTIS FACILITY MANAGEMENT ΕΕ
6 FORTIS MANAGEMENT AND RECRUDING ΕΕ
7 PROTON CLEANING SERVICES Ε.Ε.
8 PROTON FACILITY SERVICES Ε.Ε.
9 PROTON HUMAN RECURSES Ε.Ε.
10 PROTON MANAGEMENT SERVICES Ε.Ε.
11 SAFE RECONSTRUCTIONS BUSINESS INFORMATION TEGHNOLOGY SERVICES ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
12 SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
14 ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://voreiosatlantikos.egemi.gr
15 Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΑ www.aretakis-ae.gr
16 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.119