Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 17 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 17 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 17 από 17 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AEOLIAN OFFSHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://aeolian-offshore.com/
2 AP KILADA Ι.Κ.Ε. https://ap-kilada.com/
3 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
4 F.P. FACILITY MANAGEMENT Ε.Ε.
5 F.P. MANAGEMENT AND RECRUDING Ε.Ε.
6 F.P. R. AND M PERSONAL Ε.Ε.
7 FMF GROUP FACILITY MANAGEMENT Ε.Ε.
8 HELLAS JOBS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://hellas-jobs.gr
9 Number One Finance Group Ι.Κ.Ε.
10 PNS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
11 SAFE RECONSTRUCTIONS BUSINESS INFORMATION TEGHNOLOGY SERVICES ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
12 SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 SFK Financial Group ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
15 ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://voreiosatlantikos.egemi.gr
16 Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΑ www.aretakis-ae.gr
17 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121