Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 20 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 20 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 20 από 20 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2 A.Y.PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4 ELEGY ENVIRONMENTAL AND MARINE SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.elegy.eu/
5 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
6 ICS SOLIX ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
8 OCEANKING ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.oceanking-engineering.gr
9 PROFESSIONAL SOLUTIONS P.C http://professionalsolutions.gr/
10 SALAMIS ENGINEERING WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.salamis-ew.gr
11 SENVI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.tqsgroup.gr
13 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
14 Β ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://vgroupaelionaitheira.com/cms
15 ΒΜ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
16 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
17 ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, EΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ http://www.megaeco.gr
18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
19 ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.pcci.gr/evep/polueko
20 ΣΑΙΝΟΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.synotech.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119