Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 24 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 24 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 24 από 24 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2 ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/antipollution
3 ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4 ELEGY ENVIRONMENTAL AND MARINE SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.elegy.eu/
5 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
6 ICS SOLIX ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
8 M.S. NEPTUNE LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
9 OCEANKING ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.oceanking-engineering.gr
10 PROFESSIONAL SOLUTIONS P.C http://professionalsolutions.gr/
11 REINTELLIGENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://reintelligent.net/
12 SALAMIS ENGINEERING WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.salamis-ew.gr
13 SENVI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 TEKCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.tqsgroup.gr
16 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
17 Β ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://vgroupaelionaitheira.com/cms
18 ΒΜ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
19 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
20 ΙΝΦΟΚΟΜ ΕΝΕΡΤΖΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, EΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ http://www.megaeco.gr
22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
23 ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.pcci.gr/evep/polueko
24 ΣΑΙΝΟΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.synotech.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121