Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 47 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 47 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 47 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ABLE TOTAL SOLUTIONS Ε.Ε.
2 Aeonobio Products ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.aeonobio.com
3 C.D.M ALL BUSINESS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cdmallbusiness.gr
4 COMMERCE ΙΚΕ https://commercelimited.com
5 D.N.P. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.dnpepe.eu
6 DUROSKAL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
8 EOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eosenergysa.gr
9 FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ http://www.fms-greece.gr
10 ILOS NEW ENERGY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.ilos-greece.com/
11 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
12 LA FATE ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι.Κ.Ε http://WWW.LA-FATE.EU
13 MECHANOTECHNIKER ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
14 MEDICAL SUPPLIES Ι.Κ.Ε. https://medical-supplies-i-k-e5.cms.webnode.gr/
15 MLG GREECE ENTERPRENEURSHIP LTD
16 N.Y. ALONI Ι.Κ.Ε.
17 PANE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
18 PREVESEA LTD
19 SPORTS PROSPECTS MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 STAR PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.strategycom.gr
22 SUN FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
23 TRUSTCEND ΟΕ
24 UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.x-trans.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.119