Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 51 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 51 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 51 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 C.D.M ALL BUSINESS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cdmallbusiness.gr
2 COMMERCE ΙΚΕ https://commercelimited.com
3 COMPASS MARINE AUTOMATION SOLUTIONS S.A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 D.N.P. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.dnpepe.eu
5 DOS ATHENS Α.Ε.
6 DUROSKAL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
8 EOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.eosenergysa.gr
9 FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ http://www.fms-greece.gr
10 ILOS NEW ENERGY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.ilos-greece.com/
11 INLOG ΙΚΕ http://www.inlog.gr
12 LA FATE ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι.Κ.Ε http://WWW.LA-FATE.EU
13 M.S. NEPTUNE LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
14 MAR-DIPLO Ι.Κ.Ε.
15 MECHANOTECHNIKER ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
16 MEDICAL SUPPLIES Ι.Κ.Ε. https://medical-supplies-i-k-e5.cms.webnode.gr/
17 MLG GREECE ENTERPRENEURSHIP LTD
18 N.Y. ALONI Ι.Κ.Ε. http://www.nyaloni.gr
19 PREVESEA LTD
20 SHIP SUPPLIES Ι.Κ.Ε.
21 SPIN WORKS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.spinworks.gr
22 SPORTS PROSPECTS MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23 STAR PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.strategycom.gr
25 SUN FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://sites.google.com/view/sunfoodmonike
webΕΒΕΠ 1.0.2.121