Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 5 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 5 από 5 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 LOBAN SHIPPING CORP. Ι.Κ.Ε. http://www.loban.gr
2 OCEAN MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.portplus.gr
3 Retail Zoom Greece E.Ε.
4 SACOTAE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 SPDL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
webΕΒΕΠ 1.0.2.121