Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 40 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 40 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 40 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ARISTOFANOUS TWENTY THREE Ι.Κ.Ε. http://www.aristofanoustwentythree.gr
3 ARMODIOU SIXTEEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 BLAST COMMUNICATIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 DESIGNERSON-CALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
6 DESIRE CREATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7 ENERGY LINE –ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. http://www.energyline.gr
8 FAMOUS GROUP HERMIS - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9 GREEK RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 GREEKA HELLAS
11 IELLIA ΙΚΕ
12 MONDIALINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
13 N.Y. ALONI Ι.Κ.Ε.
14 PD DISTRIBUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 PUBLIC COMMUNICATIONS I.K.E. http://www.public-communications.com
16 RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/radiant
17 RIMON PROPERTY 4 Ι.Κ.Ε. http://www.rimon4ike.gr
18 STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.strategycom.gr
19 THISEOS TWELVE Ι.Κ.Ε. http://www.thiseostwelve.gr
20 THREEWORKS ΙΚΕ
21 TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.tqsgroup.gr
22 TSRD SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
23 VEXILLUM Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://vexillumsecurity.gr/
24 WHATEVER WORKS PRIVATE COMPANY http://www.whateverworks.gr
25 YOUR BRAND GRAND I.K.Ε. http://www.yourbrandgrand.eu
webΕΒΕΠ 1.0.2.119