Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 11 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 11 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 11 από 11 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADVANCED ENGINEERING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ALPHA TANGO YACHTS Ι.Κ.Ε.
3 GravityRepairX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://gravityrepairx.gr
4 SALAMIS ENGINEERING WORKS Ι.Κ.Ε. http://www.salamis-ew.gr
5 Swiss Approval Technische Bewertung ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/tuvrheinland
6 ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.amc.ibisologismos.gr
7 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ
9 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/spanopoulos
10 ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΝΑΒΑΛΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.pcci.gr/evep/troia
webΕΒΕΠ 1.0.2.121