Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 GREEN SPIRIT Α.Ε.
2 MED ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medenergy.gr
3 MUSTERSTATION Ι.Κ.Ε.
4 SOLUTIONS OF ECONOMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.solec.gr
5 TAKOYMAKIS AGROGROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.takoumakis.gr
6 ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, EΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ http://www.megaeco.gr
webΕΒΕΠ 1.0.2.121