Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 7 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 7 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 7 από 7 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANCO MARITIME ACTIVITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 INQUALITY ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 TEKCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.deltaanlyticallabs.com
6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.aral.alkodi.gr
7 ΣΠΕΚΤΡΟΥΜΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ http://www.pcci.gr/evep/spektroulamps
webΕΒΕΠ 1.0.2.121