Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 53 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 53 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 53 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADT TECH I.K.E. http://www-adt-tech.gr
2 ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pcci.gr/evep/antipollution
3 ARTIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.artimed.gr
4 BLOCK CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.block.fid.gr
5 BUILD AND CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://buildandconstructi.wixsite.com/
6 Business Accounting and Engineering Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.baesolutions.gr
7 CALCULUS - ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΙΚΕ
8 CAMPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
9 CREATION GROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
10 DAY RESIDENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.daygroup.gr/en
11 DOS ATHENS Α.Ε.
12 DOURMEDECO ΙΚΕ
13 ELEKTRON ENERGY DKLV SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.elektron.energy
14 EMPIRE FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.empirefacility.gr/
15 ENIGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.eniga.gr/
16 ERGO TECHNIQUE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 EXELIXI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.exelixi.fid.gr
18 GRADIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.gradis-tech.com
19 GRDS DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
20 HYDROLIFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.kafsis.com
22 MED ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medenergy.gr
23 MERANO AE
24 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.mevaco.gr
25 MLG GREECE ENTERPRENEURSHIP LTD
webΕΒΕΠ 1.0.2.121